123trabajo.com logo

Arquitecto/a t\u00E9cnico/a- ingeniero/a de edificaci\u00F3n

123trabajo en facebook   123trabajo en twitter 123trabajo.com en  Linkedin
 
 
email Reciba por email

 


Título Oferta:
Arquitecto/a t\u00E9cnico/a- ingeniero/a de edificaci\u00F3n
Empresa:
ENERGI
Provincia:
Banyoles
Tipo de contrato:
Contrato indefinido
Texto Oferta:
Oficina t\u00E8cnica de projectes d`enginyera, especialista en efici\u00E8ncia energ\u00E8tica i energies renovables. Desenvolupar\u00E0 tasques de disseny i c\u00E0lcul en l`\u00E0mbit de la construcci\u00F3 industrial i instal\u00B7lacions, certificacions energ\u00E8tiques, preparaci\u00F3 de documentaci\u00F3 t\u00E8cnica de qualsevol tipus de projectes t\u00E8cnics d\u00B4obres, activitats i legalitzacions. Es demana coneixements i formaci\u00F3 en l`\u00E0mbit de la Seguretat i Salut i en la realitzaci\u00F3 de pressupostos i amidaments de projectes t\u00E8cnics d`enginyeria.
Contacto: